FREE SHIPPING IN USA | +1 877 796 6367

Shoe Sizing Chart

MEN'S SHOE SIZE CONVERSION
US
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
European
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
UK
 • 5
 • 6.5
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
WOMEN'S SHOE SIZE CONVERSION
US
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
European
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
UK
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
BIG KID SHOE SIZE CONVERSION
US
 • 3.5
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
European
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
UK
 • 11
 • 12
 • 13
 • 1
 • 2
LITTLE KID SHOE SIZE CONVERSION
US
 • 11
 • 11.5
 • 12
 • 13
 • 1
 • 2
 • 3
European
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
UK
 • 10
 • 10.5
 • 11
 • 12
 • 13
 • 1
 • 2
TODDLER SHOE SIZE CONVERSION
US
 • 8.5
 • 9
 • 9.5
 • 10
European
 • 25
 • 25
 • 26
 • 27
UK
 • 7.5
 • 8
 • 8.5
 • 9